آگهی

می 24, 2021

به کار گیری نیروی اورهال (موقت)

استخدام در شرکت همگامان مس چگونه است؟ شرکت فنی، مهندسی و خدماتی همگامان مس در نظر دارد جهت انجام اورهال در مجتمع مس سرچشمه تعدادی نیروی […]
آوریل 27, 2021

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار

  شرکت فنی،مهندسی و خدماتی همگامان مس در نظر دارد جهت تامین ماشین آلات خود (به شرح ذیل) در حوزه ارائه خدمات از طریق مناقصه اقدام […]