مراسم عزاداری شهادت امام سجاد (ع) در بزرگترین خانه خشتی جهان