بخش فضای سبز

بخش فضای سبز
طراحی ، اجرا و نگهداری بیش از پانصد هکتار فضای سبز در مجتمع مس ؛ بیش از یکصد هکتار در هفت باغ کرمان ، فضای سبز منطقه صنعتی بردسیر ، فضای سبز شهری و پارک های شهر رفسنجان از مهمترین فعالیتهای امور فضای سبز شرکت مس همگامان است.
زمینه های فعالیت
طراحی ، اجرا و نگهداری فضاهای سبز شهری و صنعتی
تولید گل و گیاهان زینتی مخصوصاً گل f1
مشاوره و آموزش در زمینه طراحی و ایجاد فضای سبز
تولید گیاهان بومی منطقه برای احیای بوم شناسی معادن